Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

DORPSKERNVERNIEUWING VOOR OTTENBURG

Frederik François, Rita Vanmeerbeek en schepen Nicole Vanweddingen engageren zich als Ottenburgenaren graag voor de herwaardering van de dorpskern in Ottenburg. Cruciaal hierbij is de inbreng van zo veel mogelijk inwoners die zelf in september al het startschot gaven met “Ottopia” inzake dorpskernvernieuwing.

Nieuwe site Chiro

Open Vld wil zich engageren om de dorpskern van Ottenburg als kloppend hart van onze gemeenschap ook in de komende legislatuur te bewaren en te versterken, op basis van ideeën van burgers. We voorzien zeker in een veilige nieuwe huisvesting voor de Chiro, een absolute topprioriteit in ons jeugdbeleid, zeker voor ex-chiroleden zoals Frederik François en Yasmin Fischer.

 

 

We bekijken op basis van jullie voorstellen welke invulling we kunnen geven aan de site die van de parking tot de pastorietuin reikt. Nicole Vanweddingen zal waken over de bestaande groene tuin: er is absoluut geen sprake van het verdwijnen van de groene long in de pastorietuin!

 

Dorpskernvernieuwing

Daarnaast ijvert Frederik François, gesteund door de Open Vld fractie, voor een multifunctionele invulling van de site: voor jong en oud, voor individuen en verenigingen.

 

De tuin moet haar centrale ontmoetingsfunctie behouden. De renovatie van het voormalige gemeentehuis van Ottenburg past eveneens in het plan, net als een te zoeken invulling voor dit statige gebouw.

 

Wat de pastorie betreft: waarom deze niet in gebruik nemen met kleinere vergaderruimten voor verenigingen, of ze herwerken tot kleinschaligere woonverblijven voor inwoners? Zo geven we een moderne en verantwoorde invulling aan ons gemeentelijk patrimonium.

 

Gebouwen die (deels) leeg staan zijn niet meer van deze tijd. Het kerkenplan en het pastorieplan gaan op zoek naar invullingen in het gebruik van deze gebouwen, we blijven zoeken naar een bestemming of cultureel-educatieve invulling: lezingen, studieruimte,…

 

Inspraak cruciaal

Tot slot: aangezien voetbalclub OHR nood heeft aan meer ruimte, nemen we best de voetbalsite
mee op in dit dossier. Wij kijken dus alvast uit naar jullie voorstellen. Rita, Yasmin, Nicole en Frederik bieden jullie alvast een luisterend oor aan: jullie kunnen hen altijd aanspreken om jullie ideeën te delen! De inspraak is cruciaal: Open Vld werkt voor en samen met jullie!