Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

BURGEMEESTER HAALT ZES NULENERGIEHUIZEN

Sinds het uitvoeringsplan om de weekendverblijven een definitieve status te geven, werkt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven nauw samen met de provincie Vlaams-Brabant.

Door dit ruimtelijk uitvoeringsplan weten alle bewoners of eigenaars van weekendverblijven welke status hun site heeft. Concreet betekent dit in de meeste gevallen: mag je er wonen of niet? Onder andere de site Rustenberg in de Dreefstraat in Huldenberg is omgezet van een camping naar een site voor kleinschalig wonen, waar samen met de provincie meer dan 10 energiezuinige sociale woningen werden geplaatst. Bovendien is de eigenaar bereid om nog meer sociale huurwoningen via het Sociaal Verhuurkantoor SPIT aan te bieden

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven:

“Het regelmatig evalueren en overleggen met de provinciale dienst wonen resulteert nu in de plaatsing van zes demowoningen voor kleine gezinnen. Ik stelde mij al langer de vraag waarom sociale woningen niet aan strenge energievormen moeten voldoen? Ze zijn immers bestemd voor personen en gezinnen die het meest gevoelig zijn voor dure energiefacturen.”

Dankzij de samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, kon kamp-C als kenniscentrum het project rond duurzaam bouwen uitwerken. Het resulteerde in zes energieneutrale demowoningen in Huldenberg, een project van Housing 4.0 Energy (lees housing for zero energy) die als sociale huurwoning door SVK SPIT op de woonmarkt worden gebracht.  

Een uitgelezen kans om het aantal te realiseren sociale woningen in Huldenberg te behalen en tegelijk te werken aan de vermindering van de CO²-uitstoot.