Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

PASTORIJ SINT-AGATHA-RODE WORDT VERKOCHT

De kogel is eindelijk door de kerk, of in dit geval de pastorij. De pastorij van Sint-Agatha-Rode zal na zowat twintig jaar leegstand worden verkocht na groen licht van het bisdom en de gemeenteraad.

Burgemeester Vangoidtsenhoven:

“Wij hadden het gebouw liever in het bezit van de gemeente gehouden, maar het pand staat al jaren leeg en als gemeente hebben we helaas het geld niet om dit geklasseerde gebouw zelf te restaureren en onderhouden. We hebben in het verleden al gezocht naar een dienst of organisatie die hun intrek zouden nemen in dat gebouw, denk bijvoorbeeld aan Agentschappen van de Vlaamse Overheid, maar we vonden niemand bereid.”

Gelukkig is de pastorij als gebouw wel geklasseerd – ze stamt uit 1664 en werd in 1737 uitgebreid met een lager bijgebouw, en zal ze zo nooit uit het zicht verdwijnen. De beschermde status verzekert namelijk dat het gebouw niet mag worden verbouwd of afgebroken. De pastorij is zowel een vastgesteld bouwkundig erfgoed (sinds 2009), als een beschermd monument (sinds 1993) en als een deel van een beschermd dorpsgezicht als deel van de dorpskern van Sint-Agatha-Rode (sinds 1979).

De pastorij en de tuin, die al zowat twintig jaar ongebruikt zijn, zullen binnenkort online te koop worden gesteld (gezien COVID-19 is het nog steeds niet aangewezen om een publieke verkoop hiervoor te organiseren) via Biddit.be, het online verkoopplatform van de Belgische notarissen. De instelprijs wordt vastgesteld op € 265.000.

De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de financiering van projecten in de deelgemeente Sint-Agatha-Rode onverminderd de bepalingen in het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten.