Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

PREMIE VOOR (VER)NIEUWBOUW DRUIVENSERRES

In het kader van de promotie van de tafeldruif, het toerisme in Huldenberg en het bewaren van ons cultureel erfgoed voert het gemeentebestuur van Huldenberg een premie in voor het restaureren of vernieuwen van authentieke druivenserres.

 

Met deze subsidie schaart Huldenberg zich in het rijtje van gemeentes uit de druivenstreek zoals Overijse en Hoeilaart die al subsidies aan inwoners verlenen die oude druivenserres restaureren. Tervuren geeft geen subsidies.

 

Burgemeester Vangoidtsenhoven, schepen van Toerisme Nicole Vanweddingen en Frederik François trokken hiervoor aan de kar en zijn dan ook opgetogen dat de voltallige gemeenteraad dit initiatief ondersteunde:

 

Om onze tafeldruif te promoten, evenals het toerisme en de lokale handel in Huldenberg en ter bewaring van ons cultureel erfgoed, beslisten we om ook in Huldenberg een subsidie te voorzien voor burgers die een authentieke serre willen bouwen of verbouwen waar jaarlijks minstens één gemeenschappelijke activiteit kan plaatsvinden.

Van links naar rechts schepen Philippe Vervoort, schepen Nicole Vanweddingen, Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven, Rita Vanmeerbeek en druiventeler Constant Wargee uit Loonbeek tijdens de eerste druivenknip in Tervuren in 2018.

Wie aan de voorwaarden voldoet (zie onderaan dit artikel) – zoals dat de serre gelegen moet zijn op het grondgebied van Huldenberg, dat er ten minste één gebint met druivelaars aanwezig is, dat de (ver)nieuwbouw/restauratie of door de eigenaar, of door 3Wplus wordt uitgevoerd of dat er maximaal tweemaal per jaar een gemeenschapsvormende activiteit kan georganiseerd worden in de serre in samenwerking met de gemeente en / of lokale kunstenaars en handelaars (zie de volledige voorwaarden onderaan), kan een premie bekomen die de helft van het bedrag omvat wanneer je de werken laat uitvoeren door het sociaal tewerkstellingsproject 3Wplus, met een plafond van 3500 euro. Voor wie de werken zelf uitvoert bedraagt de premie ook de helft van het bedrag van de werken, met een plafond van 1500 euro. Zowel materiaal als loonkosten worden meegerekend. Per locatie kan slechts voor 1 serre een premie toegekend worden.

 

De premie kan aangevraagd worden voor aanvang van de (ver)nieuwbouw of restauratie via een aanvraagformulier met foto’s van de bestaande situatie en een situatieschets. Na de schriftelijke toestemming van het college kunnen de werken starten. Eenmaal beëindigd worden foto’s van de vernieuwde situatie bezorgd, waarna na akkoord van het college de uitbetaling wordt doorgevoerd.

 

Hiermee lossen we opnieuw een belofte van ons verkiezingsprogramma in; we werken om ons lokale erfgoed in ere te houden.

 

Frederik François in de serre van Constant Wargee te Loonbeek

 

Voorwaarden

– De serre moet gelegen zijn op het grondgebied van Huldenberg en moet vergund zijn of vergund geacht zijn.
– De serre dient minstens één gebint met druivelaars te hebben. Minstens de helft van de serreoppervlakte moet gebruikt worden voor groenten en/of fruit. Zo niet, dienen minstens twee druivelaars aangeplant te worden.
– Minstens 75 % van de oppervlakte van de serre dient onverhard te zijn.
– De (ver)nieuwbouw/restauratie gebeurt door de eigenaar zelf of door 3Wplus.
– De premie geldt enkel voor de (herop)bouw of vernieuwing van ‘authentieke’ druivenserres met geknakte of afgeronde vorm, ook halve serres of muurserres komen in aanmerking.
– Volgende werken dienen uitgevoerd te worden bij restauratie: ten minste het glas verwijderen, de ijzers afschuren en schilderen, het glas afwassen en de ruiten weer aanbrengen met mastiek of stopverf.
– De eigenaar van de serre moet toelaten dat er maximum tweemaal per jaar een gemeenschapsvormende activiteit kan georganiseerd worden in de serre in samenwerking met de gemeente en/of de lokale handelaars/kunstenaars.