Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

WE ZIJN KAMPIOEN OPHALEN RESTAFVAL

De regio Oost-Brabant scoort goed met 92 kilogram opgehaald afval per inwoner. Er is echter een uitschieter in het Oost-Brabantse: Huldenberg, waar er amper zeventig kilogram restafval per inwoner wordt verzameld, blijkt uit cijfers van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

 Lees verder onder de video

<iframe src=”https://embed.deburen.tv/robtv/yTBpMYKQF4im/” width=”560″ height=”315″ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder=”0″></iframe>

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven:

“We zijn in 2015 al begonnen met een pop-up containerpark, waar onze inwoners met een groot aandeel huisvuilfracties terecht kunnen en dat één zaterdag per maand. Dit initiatief, het eerste in Vlaanderen, scoorde meteen hoge toppen.

Vanaf 2016 hebben we dan het DIFTAR-systeem ingevoerd. Het principe, de vervuiler betaalt, sloeg eveneens meteen aan bij de inwoners. Onze ophaling daalde met 20 kg/inw. Je merkt dat dit een beleidskeuze is in het kader van onze ambities op klimaatvlak, maar zeer zeker een pluim op de hoed van alle Huldenbergenaren en daar ben ik bijzonder trots op.”

In de pers:

Het Laatste Nieuws

Afbeelding: uit de reportage van ROB TV van 11 december 2018.