Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

NEERIJSE: SPORT, LOODS EN CONTAINERPARK

UPDATE MEI – JUNI 2021: Dit dossier is in volle ontwikkeling. Er worden ook andere mogelijkheden opengehouden dan onderstaande artikel.

De gemeenteraad van Huldenberg besliste op donderdag 28 januari om een containerpark, gemeenteloods en multifunctioneel buitensportterrein op één site uit te bouwen. De raad gaf het college van burgemeester en schepenen de opdracht de nodige acties te ondernemen om dat te realiseren. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven: “Naast de vraag van EcoWerf om een nieuw containerpark te bouwen in Huldenberg onderzoekt het gemeentebestuur of dit niet dé kans is om de gemeentelijke loods en het multisportterrein te bestemmen. Een tweetal jaar geleden kwam EcoWerf het college van burgemeester en schepenen vragen om een plaats te zoeken voor een containerpark in de buurt van Wolfshaegen-Neerijse. Dit om iedereen in het werkingsgebied van EcoWerf een containerpark aan te bieden binnen aanvaardbare afstand. Dit plan is bekend bij alle gemeenteraadsleden. Het plan om de gemeentelijke loodsen en een multifunctioneel sporterrein te bouwen keurden de gemeenteraadsleden goed in het beleids- en meerjarenplan.”

“Om niemand te verontrusten over de eventuele komst van een containerpark in hun buurt werd eerst een locatieonderzoek gedaan door Interleuven, om de mogelijke locaties dan op hun beurt af te toetsen met de Vlaamse agentschappen. Hieruit kwam dan de zone op het kruispunt Kleine Puystraat/Langestraat als enige mogelijkheid naar voren. Deze percelen kregen in het gewestplan de bestemming ‘gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ mee en behoren niet tot ontginningsgebied of landbouwgrond. Dit brengt met zich mee dat de planlast om bovenstaande te bouwen, laag blijft. Voor onze technische diensten is Neerijse een goed bereikbare plaats en dit geldt ook voor de bezoekers van het containerpark, van binnen en buiten de gemeente. Onze technische dienst zit nu met haar materiaal in drie locaties in het centrum van Huldenberg. Dat is een ongemakkelijke en praktisch moeilijk organiseerbare situatie. Het zijn trouwens alle drie locaties waar wonen de hoofdbestemming is..”

 

“Daarnaast kampt voetbal club OHR al langer met capaciteitsproblemen op de sites in Huldenberg en Ottenburg. Deze laatste site zal op termijn een andere bestemming krijgen in kader van de dorpskernvernieuwing daar. Naast het voetbal zijn er nog vragen naar andere buitensporten, waar we nu in alle openheid kunnen naar polsen.”

 

“Door het samenbrengen van deze drie uitdagingen wil het lokale bestuur van Huldenberg het college een duurzame oplossing zoeken op lange termijn. De inplanting van deze site op het weidse en mooie plateau tussen Leefdaal en Neerijse is de volgende uitdaging: het ontwerp zal, rekening houdend met het reliëf, alle constructies discreet in het landschap integreren. Voor de verlichting van de sportterreinen zullen enkel de nieuwste technologieën voldoen.”

 

“Vooruitblikkend op het afgewerkte complex zijn we gelukkig met deze eerste stap, wetende dat de sportende inwoners en de containerparkbezoekers er een grote stap op vooruit gaan. Daarnaast is iedere inwoner er bij gebaat dat als onze technische diensten beter uitgerust worden en nog performanter kunnen ingezet worden.”