Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

PROVINCIALE SUBSIDIE VOOR DORPSKERNVERSTERKING

Onze gemeente haalt subsidies binnen van de provincie Vlaams-Brabant op basis van een eigen projectvoorstel om haar dorpskernen kwalitatiever te maken en hun ruimtegebruik te verbeteren.

De provincie Vlaams-Brabant geeft zo 100.000 euro aan vernieuwende projecten van verschillende  gemeenten. Concreet zal de provincie een toolkit ‘kwaliteitsvolle kernversterking’ laten opstellen. Voor deze opdracht keert Vlaams-Brabant een budget van 100.000 euro uit. De gemeenten – naast Huldenberg bijvoorbeeld ook Bertem, Bierbeek en Rotselaar – worden betrokken in de opmaak hiervan en krijgen de kans om deze instrumenten meteen toe te passen op de eigen dorpskern. Op die manier kunnen de gemeenten direct aan de slag aan de hand van het eigen actieplan en/of masterplan.

Burgemeester Vangoidtsenhoven:

“Open vld bewaakt zo de grens tussen kwalitatief, betaalbaar wonen en het landelijke van onze gemeente.”

Vragen die bij dit voorstel aan bod kwamen waren bijvoorbeeld hoe je kwalitatief kan verdichten zonder de landelijke of kleinschalige karakteristieken van dorpen zoals de onze aan te tasten, of nog hoe kunnen beeldbepalende gebouwen (gemeentehuis, kerk, …) beeldbepalend blijven en hoe kunnen waardevolle zichten van en naar het dorpscentrum behouden blijven?

Bouwmeesterscan

Dit gemeenteproject komt trouwens bovenop het binnenhalen van de zogenaamde “Bouwmeesterscan” van de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester. Met die scan kan het gemeentebestuur het beleid nog specifieker uitstippelen om werk te maken van duurzaam en beter ruimtegebruik.

Onze burgemeester:

“Net als in Vlaanderen willen we in onze landelijke gemeente zoveel mogelijk natuur vrijwaren. De provincie Vlaams-Brabant zet ook in op de kernversterking van onze gemeente. We schreven in op de bouwmeesterscan omdat we geloven dat de studie van de Vlaamse bouwmeester ons kan helpen met het ruimtelijk organiseren van onze gemeente. Laat het op zijn minst een basis zijn om samen met alle inwoners na te denken over de ruimtelijke toekomst van Huldenberg!”.