Close

Slider Title

Short Excerpt

See More

(HER)OPENEN TRAGE WEGEN: VOETWEG 7

Er wordt nog altijd werk gemaakt met het (her)openen of in ere herstellen van trage wegen op het grondgebied van onze gemeente. Zo ook achteraan in de Ernest Langelezlaan op de grens met Waver.

Een van de voetwegen die achteraan de Ernest Langelez-straat loopt is voetweg 7. Over deze voetweg bestaat echter wat verwarring. Deze voetweg loopt dood net voor twee percelen. Tot de zomer van 2019 kon men tussen deze twee percelen langs, tot deze toegang werd afgesloten. Dit merkte ook Frederik François op, die regelmatig langs de trage wegen in onze gemeente loopt.

Frederik François:

“Voetweg 7 blijkt volgens de atlas van de buurtspoorwegen inderdaad dood te lopen. Wie zich in het verlengde daarvan waagt – het nu afgesloten verlengde deel – begeeft zich eigenlijk onterecht op privé-gebied, en ook dat stukje loopt dood. Bovendien moet je, indien je dit toch wil openstellen, rekenen op de medewerking van de eigenaar. Het is dus niet zo dat dit stukje publieke ruimte is dat onterecht werd ingepalmd of dat het hier om een historische voetweg gaat. Dit stukje was simpelweg nooit een voetweg, maar door een bestaande doorgang gingen veel mensen hiervan verkeerdelijk uit. Al blijft het uiteraard jammer dat je er nu niet meer door kan, getuige ook de vele reacties van wandelaars: het was een ideaal binnenwegje”.

Lees verder onder de foto’s

Foto van boven naar onder: Het verlengde wegje achter Voetweg 7, dat zelf geen deel uitmaakt van Voetweg 7, zoals bevestigd op de kaart als afbeelding 2, afkomstig van de Atlas van de Buurtspoorwegen. Dit is ook zo aangegeven op de volgende kaart van Trage Wegen vzw (bron: Trage Wegen): 

Daarom komt de gemeente, die al veel langer met het dossier bezig was, met een oplossing voor voetgangers, lopers en fietsers zodat iedereen toch ook van dit mooie en rustige stukje natuur in Ottenburg kan genieten.

Burgemeester Vangoidtsenhoven:

“Als we inderdaad voetweg 7 in theorie zouden doortrekken, komt het uit op een leeg veld. Dat is natuurlijk niet zo interessant en daarom leggen we een tweede voetweg aan op gemeentegrond. Die voetweg zou aansluiten met het punt waar voetweg 7 effectief eindigt, en deze weg wordt doorgetrokken naar de grens met Wallonië. Zo kan je vanaf beide voetwegen toch de taalgrens oversteken, of een lus maken. Beide voetwegen zullen vertrekken aan de Ernest Langelezstraat. Zo kunnen wandelaars, lopers,… in de toekomst opnieuw van één van hun favoriete parcours genieten”.

Zo blijven we dus werk maken van een ambitieus trage wegen plan om deze met een onduidelijk statuut aan te pakken. Met een goed ontwikkelde algemene visie werden de trage wegen in kaart gebracht en diegene die niet meer zichtbaar in het landschap aanwezig zijn en alleen juridisch nog bestaan of in hun oude toestand hersteld, of verlengd, of afgeschaft, zodat iedereen juridische zekerheid krijgt, en dit doen we voor 7 wegen per jaar, en, erg belangrijk, zonder dat Huldenberg grote bedragen als schadevergoeding dient te betalen via de rechtbank.